Kontakt

Jeżeli zainteresowała Państwa nasza oferta i chcą Państwo dowiedzieć się czegoś więcej o naszych listwach sprężynujących, zapraszamy do kontaktu drogą elektroniczną, telefoniczną oraz za pomocą poniższego formularza.


Imię i nazwisko

Nazwa firmy

Numer telefonu

E-mail

Treść wiadomości

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest : PLYWOOD POL x Piotr Wiecha z siedzibą w Jastrzębiu przy ul. Dworcowej 14, kod pocztowy 46-100 Jastrzębie e-mail: biuro@plywoodopl.pl

 1. Cel, zakres i podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:
  Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez administratora w celach
  kontaktowych i w zakresie wskazanym przez Pana/Panią w formularzu. Dane przetwarzane będą na podstawie artykuł 6 ust.1 lit f) RODO tj. uzasadnionego interesu prawnego administratora udzielenia odpowiedzi na pytanie i/lub kontaktu w związku z przesłanym zgłoszeniem oraz na podstawie art. 6 ust.1 lit b) do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy. Na podstawie art.6 ust.1 lit f) w dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, co jest również uzasadnionym interesem administratora.
 2. Okres, przez który dane osobowe będą przechowywane:
  Dane osobowe przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora będą przetwarzane do czasu wypełnienia prawnie uzasadnionych celów administratora, ustalenia, dochodzenia i/lub obrony przed roszczeniami (do lat 6). Do czasu wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących danych osobowych opartego na art. 6
  ust. 1 lit. f), wtedy A dministrator nie będzie przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykaże on istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 3. Prawa osoby której dotyczą dane osobowe:
  prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do uzyskania potwierdzenia czy administrator przetwarza dane oraz informacji dotyczących takiego przetwarzania, prawo do sprostowania danych, prawo żądania od administratora usunięcia danych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych (otrzymania i/lub przesłania ich innemu administratorowi), prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego, prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, prawo
  do cofnięcia zgody w dowolnym momencie (bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem).
 4. Kategorie odbiorców danych: Partnerzy handlowi w wykonaniu umów (w tym np. agenci, zleceniobiorcy), kancelarie prawne, przedsiębiorcy telekomunikacyjni, banki do realizacji płatności, operatorzy pocztowi, przewoźnicy, firmy archiwizujące dokumenty, partnerzy świadczący usługi techniczne (np. maile, utrzymywanie systemów informatycznych i serwisów internetowych). Nie stosujemy zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania o których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  Nie przekazujemy informacji do Państwa trzeciego i/lub organizacji międzynarodowej.

Dane teleadresowe:

PLYWOOD POL x Piotr Wiecha
Producent listew sprężynujących

46-100 Jastrzębie, ul. Dworcowa 14
tel.: +48 77 419 74 07
tel. kom.: +48 502 023 505
e-mail: biuro@plywoodpol.pl
www.plywoodpol.pl

NIP: 7521290180
REGON: 531388042


+48 502 023 505